Voorlopig ontwerp 't Ven-Noord

De afgelopen maanden werkten Heijmans en de gemeente Goirle het ontwerp voor ’t Ven-Noord verder uit. Hierin zijn de ideeën en wensen van bewoners waar mogelijk verwerkt. Bij het kopje “downloads” kunt u het voorlopig ontwerp bekijken. Het voorlopige ontwerp bestaat uit een technische tekening. In de legenda rechts op de tekening kunt u zien welke aanpassingen we gaan doen in de wijk.

 

Daarnaast ziet u op deze pagina vier schetsen. Deze schetsen geven een impressie van de toekomstige situatie op de volgende vier locaties in de wijk:

 • De Mortel (Wermenbossestraat 16-20)
 • Het Rietven plein
 • De kruising Venneweg-Wermenbossestraat
 • De Klaphekkestraat (gedeelte van de straat ten oosten van de Venneweg)

Op de impressie-schetsen zijn de aanpassingen in het ontwerp aangegeven met tekstballonnetjes. De impressie-schetsen zijn te downloaden bij het kopje “downloads”.

Toelichting op het voorlopig ontwerp

 Hieronder worden de grootste wijzigingen ten opzichte van het vorige ontwerpvoorstel toegelicht.

 • Bomen Kruisbaan: in het eerdere voorstel werden de bomen (moeraseiken) in de Kruisbaan om-en-om gekapt. Dit voorstel is herzien, omdat de bomen een grote waarde hebben voor de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress in de wijk. Er is besloten om enkel de bomen te kappen die niet gezond zijn, de veiligheid in gevaar brengen en/of middenin de inrit van een woning staan. Bij de bomen die blijven staan worden de boomkruinen gesnoeid ter bevordering voor de leefbaarheid. Ook worden de probleemtakken gesnoeid zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
 • Wermenbossestraat: ter hoogte van Wermenbossestraat 9 t/m 20 worden paaltjes in de berm geplaatst om parkeren tegen te gaan. Zo worden de bermen niet stuk gereden en blijft het groen behouden. Deze keuze is gemaakt, omdat incidenteel parkeren voor het Mill Hill College niet meer nodig is.
 • Wethouder Tra Plein: aan de noord- en zuidzijde van het plein komen verhoogde kruisingsplateaus in okergele stenen. Dit verhoogt de attentiewaarde voor andere weggebruikers en zorgt ervoor dat weggebruikers hun snelheid verlagen. De T-splitsing met de Papenlantstraat blijft gelijkvloers, omdat de drempels anders te dicht op elkaar liggen. Dat zou de verkeersdoorstroming negatief beïnvloeden.
 • Dirckslantstraat, Papenlantstraat-oost & Klaphekkestraat-oost: er komen groenvakken aan het begin en einde van de straat, omdat bewoners aangeven dat de straten meer groen kunnen gebruiken. In de groenvakken worden hagen geplant. De rest van het trottoir in de straat wordt uitgevoerd met overrijdbare banden, zodat deels parkeren op het trottoir mogelijk blijft.
 • Kruising Wermenbossestraat-Venneweg: de onoverzichtelijke en onveilige bocht wordt uit de kruising gehaald. In het nieuwe voorstel bestaat de kruising uit een verhoogde en gelijkwaardige dubbele T-splitsing waarbij geldt: rechts heeft voorrang. Dit zorgt voor een duidelijke en veiligere situatie.
 • Openbare verlichting: in de hele wijk worden standaard lichtmasten toegepast met LED-verlichting. Een impressie van de thermisch verzinkte stalen lichtmast is te zien op onderstaande schetsen. De Mortel vormt hierop een uitzondering; om de karakteristieke uitstraling te benadrukken worden hier 5 donkere klassieke lichtmasten met armaturen toegepast.
 • Bomen, planten en grasvelden: voor het aan te planten groen in de wijk wordt gekozen voor inheemse bomen, planten en struiken die hier van nature voorkomen. De grasvelden worden ingezaaid met bloemrijk graszaad. Al deze soorten dragen bij aan de biodiversiteit in de wijk.
 • Afwatering: het regenwater wordt zoveel mogelijk direct naar de groenvakken en bomen gebracht. Er wordt daarnaast ook een gescheiden riool in de straten aangebracht, waardoor overtollig regenwater kan worden afgevoerd naar de sloot langs de Rillaerse Baan. Zo wordt regenwater goed benut in de wijk en raakt het riool niet overbelast bij zware regenbuien.

Vervolg

Wij verwerken de opmerkingen vanuit de bewoners waar mogelijk in het definitief ontwerp. Zodra het definitief ontwerp gereed is presenteren wij dat aan u tijdens een 2e inloopavond of online via deze website. De datum hiervoor volgt nog.