Ontwerp Groot onderhoud ’t Ven-Noord

Kapvergunning voor bomen in ‘t Ven-Noord

De visie van gemeente Goirle en Heijmans is dat we bestaande bomen in ‘t Ven-Noord zoveel als mogelijk behouden, omdat de bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Voor de bomen die wel gekapt moeten worden hebben we een kapvergunning aangevraagd. Bij het kopje “downloads” kunt u de tekening voor de kapvergunning downloaden. Op deze tekening ziet u voor welke bomen in de wijk er een kapvergunning is aangevraagd.

Ondanks dat er bomen gekapt worden, wordt ‘t Ven-Noord juist alleen maar groener! Tijdens het groot onderhoud in de wijk worden er ongeveer 40 nieuwe bomen aangeplant en er komen extra groenperkjes, struiken en hagen.

De tekeningen voor de Uitvoering staan online!

In meerdere overleggen, ontwerpatteliers en bijeenkomsten  met bewoners is het Voorontwerp aangevuld en aangepast tot een Definitief ontwerp. Dit Definitieve Ontwerp is gepubliceerd eind 2021. Op dit ontwerp zijn nog enkele reacties binnengekomen. De gemeente Goirle en Heijmans hebben samen nogmaals kritisch gekeken naar de uitvoerbaarheid en de relevante reacties hierbij meegenomen. Hieruit zijn nog enkele laatste wijzigingen en nuances gekomen welke zijn verwerkt in het definitieve Uitvoerings Ontwerp.

Vanaf vrijdag 29 april 2022 is het definitieve Uitvoeringsontwerp voor de wijk online te bekijken. Hier leest u ook een toelichting op wat er veranderd is aan het ontwerp.

Klik hier voor het definitieve Uitvoeringsontwerp