Groot onderhoud 't Ven-Noord ’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken wij, gemeente Goirle en Heijmans, de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s.

 

Planning

We zijn gestart

In november 2022 zijn we van start gegaan en eind 2023 hopen wij de werkzaamheden af te ronden. We hebben het werkgebied opgesplitst in een deel ten westen en een deel ten oosten van de Venneweg.

Ten westen van de Venneweg

 • Fase 1: Kruisbaan en Klaphekkestraat opgeleverd. 
 • Fase 2: Kruisbaan en Papenlantstraat opgeleverd.
 • Fase 3: Rietven oktober- half november.
 • Fase 4: Kruisbaan tussen Papenlantstraat en Mortelstraat. Hier zijn we momenteel bezig tussen de Papenweg en de Mortelstraat. (maart – tweede helft april).
 • Fase 5A: Papenweg van Kruisbaan tot Kromakkerstraat. Half juni tot tweede helft juli.
 • Fase 5B: Papenweg (hofje). Half juni tot tweede helft juli.
 • Fase 6: Kruisbaan vanaf de Mortelstraat tot Wermenbossestraat. Eind april tot haf juni.
 • Fase 7: Papenweg en Kromakkerstraat tot aan Mortelstraat. Half juli tot tweede helft september.
 • Fase 8: Mortelstraat. Eind september tot eind oktober.
 • Fase 9: Wermenbossestraat 10-14. Tweede helft augustus tot begin oktober.
 • Fase 10: De Mortel. Half juni tot half juli.
 • Fase 11: Kromakkerstraat tussen Wermenbossestraat en Mortelstraat. Begin oktober tot begin november.
 • fase 12: Wermenbossestraat tussen Venneweg en Kromakkerstraat. Begin november tot tweede helft december

Ten oosten van de Venneweg

 • Fase 13:  Baanakkerstraat opgeleverd.
 • Fase 14: De Ripsstraat opgeleverd
 • Fase 15: Wermenbossestraat oost, tussen Ripsstraat en Venneweg. Hier zijn we aan het werk in de periode eind maart tot de tweede helft van mei.
 • Fase 16: De Krommertstraat. Week 17 gereed.
 • Fase 17: Dirckslantstraat. Tweede helft april tot begin juni.
 • Fase 18: Papenlantstraat oost. Begin juni tot eind juli.
 • Fase 19: Klaphekkestraat oost. Tweede helft augustus tot begin oktober.
 • Fase 20: Weth. Tra Plein west. Tweede helft augustus tot Tweede helft september.
 • Fase 21: Weth. Tra Plein oost. Tweede helft september tot Eind oktober.
 • Fase 22: Baanakkerstraat west. Eind oktober tot begin december.
 • Fase 23: Langenboomstraat. Begin december tot tweede helft december.

 

Een locatie overzicht van de fases is in te zien via deze link Faseringstekening ‘t Ven Noord of op de BouwApp.

 

Communicatie via De BouwApp

Om sneller en makkelijker te communiceren maken we ook gebruik van De BouwApp. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Op de projectpagina in de app vindt u onder andere een korte introductie van het project, de planning en een contactformulier. Als u zich aanmeldt ontvangt u een melding als we een bericht plaatsen.

Er is een App voor op de telefoon of tablet, maar ook via de website www.debouwapp.nl kunt u het project volgen.

Verwijderen Japanse Duizendknoop bij De Mortel.

Heijmans en de gemeente Goirle gaan ongewenste planten aan De Mortel aanpakken. Het gaat om onder andere Japanse Duizendknoop. Het verwijderen is een lastige klus die veel geduld vraagt. De plek ziet er hierdoor bijna een jaar niet mooi uit. Op 14 maart zijn al twee bomen gekapt om toekomstige gevaarlijke situaties te voorkomen. Eind april start de aanpak van de Japanse Duizendknoop. Dat duurt tot eind 2023. We gaan snel aan de slag om de vinpoot- en kamsalamander niet te verstoren.

Waarom willen we van bepaalde planten af?

Aan De Mortel groeien onder andere de Reuzenberenklauw, Japanse Vogelkers en Japanse Duizendknoop. Deze planten komen van nature niet voor in Nederland. Ze verdringen andere planten die een voedselbron zijn voor allerlei insecten en vogels. Daarom willen we af van de Reuzenberenklauw, Japanse vogelkers en Japanse Duizendknoop.

 

Wanneer gaan wij aan het werk?

 • Donderdag 20 april wordt beschoeiing aangebracht in het talud.
 • Dinsdag 25 april wordt het folie aangebracht.

Het folie zal ca 500m2 van de bodem aan, voornamelijk oost en west zijden van De Mortel bedekken. Er blijft voldoende bodem onbedekt voor de aanwezige amfibieën om zicht te kunnen verplaatsen tussen water en vaste bodem.

 

We vragen uw begrip en uw medewerking.

Het is belangrijk dat het folie negen maanden luchtdicht blijft liggen. Anders mislukt de aanpak en komen we niet van de Japanse Duizendknoop af. Dan is het weggegooid geld en slecht voor het natuurherstel.

 

Meer informatie:

Wil je meer weten over het proces, dan kun je via deze link terecht op de pagina van Soilwise.

 

 

Informatiemomenten 

Er zijn twee momenten (21 januari en 6 maart) georganiseerd waarop bewoners kennis konden maken met het projectteam en vragen konden stellen over de werkzaamheden. Ook was het mogelijk vragen te stellen over het afkoppelen van regenpijpen en aansluiten op het gescheiden riool. Beide momenten zijn goed bezocht. 

Het vervolg is een Doe-Dag. Deze wordt op een later moment georganiseerd waarbij we hopen op lekker weer. Informatie hierover volgt.

 

Kapvergunning bomen

De visie van gemeente Goirle en Heijmans is dat we bestaande bomen in ‘t Ven-Noord zoveel als mogelijk behouden, omdat de bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Voor de bomen die wel gekapt moeten worden hebben we een kapvergunning aangevraagd. 

Naar de kapvergunning

 

Bouwkundige vooropname

Vanaf december gaat het bedrijf Quattro Expertise bouwkundige vooropnames maken van de woningen in de wijk. Quattro legt de bestaande toestand van uw huis vast in een rapport. Mocht er door het werk schade aan uw huis ontstaan, dan helpt deze opname om de schade goed af te handelen. De opname is dus ook in uw belang als bewoner of eigenaar. En natuurlijk kost deze opname u niets! U ontvangt een brief namens Quattro om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname.

Via deze link kunt u de privacy policy van Quattro Expertise bekijken.

Ontwerp voor ’t Ven-Noord

We vinden het belangrijk dat de bewoners van ’t Ven-Noord betrokken worden bij het ontwerp van de wijk. Als bewoner weet u immers het beste hoe de openbare ruimte gebruikt wordt, en waar ruimte ligt voor verbetering. Daarom is bewonersparticipatie onderdeel van het groot onderhoud in de wijk.

In het voortraject van dit project heeft de gemeente Goirle de bewoners al gevraagd naar wensen, ideeën en reacties op het ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als aannemer van dit project heeft Heijmans de bewoners verder bevraagd op een aantal specifieke locaties in de wijk. Daarnaast nodigden we alle bewoners van de wijk uit om te reageren op het voorlopige ontwerp. Ook deze reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Nu is het definitieve Uitvoeringsontwerp voor ‘t Ven-Noord gereed. Vanaf 29 april is het ontwerp te bekijken op deze website.

Naar het ontwerp voor ‘t Ven-Noord

 

 

Helpt u mee om uw wijk klaar te maken voor de toekomst?

De gemeente Goirle benut het groot onderhoud om de wijk ook meteen klaar te maken voor de toekomst. Zodat het een fijne plek is en blijft om te wonen. Het klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien die kunnen leiden tot wateroverlast en overlast door langere hete periodes (hittestress) waardoor droogte kan ontstaan. Daarnaast weten we dat biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. En dat anders omgaan met energie (door zonnepanelen en goede isolatie) ervoor zorgt dat we minder aardgas gebruiken. Dit heeft een positief effect op onze leefomgeving. Bij het onderhoud aan de wijk kiest de gemeente Goirle zoveel mogelijk voor oplossingen die de gevolgen van klimaatveranderingen tegengaan. U kunt hier zelf ook een steentje aan bijdragen. Zodat uw wijk klaar is voor de toekomst. Doet u mee?

Zelf aan de slag!