Groot onderhoud 't Ven-Noord ’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken wij, gemeente Goirle en Heijmans, de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Mededeling:

Zaterdag 2 september 10:00- 15:00 Doe-Dag voor de Wijk ‘t ven Noord. Meer informatie is te vinden onder de kop Informatiemomenten op deze pagina. Aanmelden kan tot 20 augustus.

 

Planning

We zijn gestart

In november 2022 zijn we van start gegaan. Het voornemen is eind 2023 de werkzaamheden af te ronden. De zomervakantie is bijna voorbij en de werkzaamheden worden weer langzaam hervat.  Vanaf 28 augustus worden de werkzaamheden in de straten van ‘t Ven weer hervat.

Het werkgebied is opgesplitst in een deel ten westen en een deel ten oosten van de Venneweg.  Onderstaand de planning met de inzichten van augustus 2023. Actuele wijzigingen zijn terug te vinden in de BouwApp.

Ten westen van de Venneweg

 • Fase 1: Kruisbaan en Klaphekkestraat opgeleverd. 
 • Fase 2: Kruisbaan en Papenlantstraat opgeleverd.
 • Fase 3: Rietven eind augustus- eind september.
 • Fase 4: Kruisbaan tussen Papenlantstraat en Mortelstraat opgeleverd.
 • Fase 5A: Papenweg van Kruisbaan tot Kromakkerstraat opgeleverd.
 • Fase 5B: Papenweg (hofje) opgeleverd tot kruising Kromakkerstraat.
 • Fase 6: Kruisbaan vanaf de Mortelstraat tot Wermenbossestraat opgeleverd.
 • Fase 7: Papenweg en Kromakkerstraat tot aan Mortelstraat gereed.
 • Fase 8: Mortelstraat gereed
 • Fase 9: Wermenbossestraat 10-14. Vanaf 4 september tot begin oktober.
 • Fase 10: De Mortel. Half september tot half oktober.
 • Fase 11: Kromakkerstraat tussen Wermenbossestraat en Mortelstraat. Begin juli- begin september.
 • fase 12: Wermenbossestraat tussen Venneweg en Kromakkerstraat. Half september tot eind oktober.

Ten oosten van de Venneweg

 • Fase 13:  Baanakkerstraat opgeleverd.
 • Fase 14: De Ripsstraat opgeleverd
 • Fase 15: Wermenbossestraat oost, tussen Ripsstraat en Venneweg, gereed.
 • Fase 16: De Krommertstraat opgeleverd.
 • Fase 17: Dirckslantstraat opgeleverd.
 • Fase 18: Papenlantstraat oost. tot begin september.
 • Fase 19: Klaphekkestraat oost. begin juli tot begin september.
 • Fase 20: Weth. Tra Plein west. Vanaf 28 augustus tot Tweede helft september.
 • Fase 21: Weth. Tra Plein oost. September.
 • Fase 22: Baanakkerstraat west. Tweede helft van september.
 • Fase 23: Langenboomstraat. Tweede helft van september tot half oktober.

Duikers

 • Duiker kruising Venneweg x Wermenbossestraat. Eind oktober tot Begin november
 • Duiker Kempenlaan. Kempenlaan tussen Rillaerse Baan en Baronielaan afgesloten van 28 augustus t/m 8 september. 

 

Een locatie overzicht van de fases is in te zien via deze link Faseringstekening ‘t Ven Noord of op de BouwApp.

 

Communicatie via De BouwApp

Om sneller en makkelijker te communiceren maken we ook gebruik van De BouwApp. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Op de projectpagina in de app vindt u onder andere een korte introductie van het project, de planning en een contactformulier. Als u zich aanmeldt ontvangt u een melding als we een bericht plaatsen.

Er is een App voor op de telefoon of tablet, maar ook via de website www.debouwapp.nl kunt u het project volgen.

Informatiemomenten 

Er zijn twee momenten (21 januari en 6 maart) georganiseerd waarop bewoners kennis konden maken met het projectteam en vragen konden stellen over de werkzaamheden. Ook was het mogelijk vragen te stellen over het afkoppelen van regenpijpen en aansluiten op het gescheiden riool. Beide momenten zijn goed bezocht. 

Doe Dag zaterdag 2 september 2023

Na de informatiemomenten is het de beurt aan de Doe Dag. Voor deelname aan deze dag kan binnenkort worden ingeschreven.

Waarom een Doe Dag: Het idee achter de deze dag is om met de mensen uit de wijk samen bezig te zijn met klimaat en vergroenen. Denk aan het opvangen van regenwater in een regenton of de eigen tuin. Het verwijderen van een of meer tegels en wat groen aan te brengen.

Doe- Dag ‘t Ven Noord zaterdag 2 september 2023 van 10:00-15:00 uur

In navolging van de informatiemomenten organiseert Heijmans op zaterdag 2 september 2023 een Doe-Dag voor jullie wijk ’t Ven Noord. Voor deelname aan deze dag kunt u zich aanmelden via de BouwApp of per mail aan [email protected]. Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 3 augustus zodat wij ons goed voor kunnen bereiden op deze mooie dag.

 

Doe-Dag!

Het idee achter de Doe-Dag is om met jullie als bewoners van deze wijk op deze dag bezig te zijn met klimaatmaatregelen in eigen tuin. Op deze dag kun je gebruik maken van de aanwezige kennis en materialen. Wij staan klaar om jullie vragen te beantwoorden in relatie tot klimaatmaatregelen. Denk hierbij aan het winterklaar maken van de tuin, een tegel eruit en groen erin, de regenpijp loskoppelen van het vuilwaterriool, vogelhuisjes of voederlocaties ophangen.

Ook aan jullie kinderen is gedacht. Zij zijn welkom om te komen spelen in de zandbak en vogelhuisjes te knutselen en versieren.

 

Vanuit Heijmans worden materialen en handjes beschikbaar gesteld om u te helpen.

Om deze doe-dag tot een succes te maken stellen wij grond, plantjes/bollen/zaaigoed, kruiwagens en containers voor vrijkomende materialen zoals tegels beschikbaar.

Voor de kinderen hebben we spulletjes beschikbaar voor het maken en versieren van de vogelhuisjes.

 

Interesse in een afkoppelsetje?

Voor het loskoppelen van de regenpijp en afwateren op de tuin stellen we bochtjes en afsluiters beschikbaar. Ook is er een duidelijke handleiding beschikbaar hoe af te koppelen. Vermeld bij het uw aanmelding voor de doe dag ook of u belangstelling heeft voor een afkoppelset.

 

Geef u op!

Heeft u interesse om mee te doen met de Doe-Dag ’t Ven op 2 september 2023 van 10:00- 15:00 uur, dan zien wij uw aanmelding graag vóór 20 augustus tegemoet. Aanmelden kan via de BouwApp of per mail aan [email protected]

 

Kapvergunning bomen

De visie van gemeente Goirle en Heijmans is dat we bestaande bomen in ‘t Ven-Noord zoveel als mogelijk behouden, omdat de bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Voor de bomen die wel gekapt moeten worden hebben we een kapvergunning aangevraagd. 

Naar de kapvergunning

 

Bouwkundige vooropname

Vanaf december gaat het bedrijf Quattro Expertise bouwkundige vooropnames maken van de woningen in de wijk. Quattro legt de bestaande toestand van uw huis vast in een rapport. Mocht er door het werk schade aan uw huis ontstaan, dan helpt deze opname om de schade goed af te handelen. De opname is dus ook in uw belang als bewoner of eigenaar. En natuurlijk kost deze opname u niets! U ontvangt een brief namens Quattro om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname.

Via deze link kunt u de privacy policy van Quattro Expertise bekijken.

Verwijderen Japanse Duizendknoop bij De Mortel.

Heijmans en de gemeente Goirle gaan ongewenste planten aan De Mortel aanpakken. Het gaat om onder andere Japanse Duizendknoop. Het verwijderen is een lastige klus die veel geduld vraagt. De plek ziet er hierdoor bijna een jaar niet mooi uit. Op 14 maart zijn al twee bomen gekapt om toekomstige gevaarlijke situaties te voorkomen. Eind april start de aanpak van de Japanse Duizendknoop. Dat duurt tot eind 2023. We gaan snel aan de slag om de vinpoot- en kamsalamander niet te verstoren.

Waarom willen we van bepaalde planten af?

Aan De Mortel groeien onder andere de Reuzenberenklauw, Japanse Vogelkers en Japanse Duizendknoop. Deze planten komen van nature niet voor in Nederland. Ze verdringen andere planten die een voedselbron zijn voor allerlei insecten en vogels. Daarom willen we af van de Reuzenberenklauw, Japanse vogelkers en Japanse Duizendknoop.

 

Wanneer gaan wij aan het werk?

 • Donderdag 20 april is beschoeiing aangebracht in het talud.
 • Dinsdag 25 april is het folie aangebracht.

Het folie bedekt ca 500m2 van de bodem aan, voornamelijk oost en west zijden van De Mortel. Er blijft voldoende bodem onbedekt voor de aanwezige amfibieën om zicht te kunnen verplaatsen tussen water en vaste bodem.

 

We vragen uw begrip en uw medewerking.

Het is belangrijk dat het folie negen maanden luchtdicht blijft liggen. Anders mislukt de aanpak en komen we niet van de Japanse Duizendknoop af. Dan is het weggegooid geld en slecht voor het natuurherstel.

 

Meer informatie:

Wil je meer weten over het proces, dan kun je via deze link terecht op de pagina van Soilwise.

 

 

Ontwerp voor ’t Ven-Noord

We vinden het belangrijk dat de bewoners van ’t Ven-Noord betrokken worden bij het ontwerp van de wijk. Als bewoner weet u immers het beste hoe de openbare ruimte gebruikt wordt, en waar ruimte ligt voor verbetering. Daarom is bewonersparticipatie onderdeel van het groot onderhoud in de wijk.

In het voortraject van dit project heeft de gemeente Goirle de bewoners al gevraagd naar wensen, ideeën en reacties op het ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als aannemer van dit project heeft Heijmans de bewoners verder bevraagd op een aantal specifieke locaties in de wijk. Daarnaast nodigden we alle bewoners van de wijk uit om te reageren op het voorlopige ontwerp. Ook deze reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Nu is het definitieve Uitvoeringsontwerp voor ‘t Ven-Noord gereed. Vanaf 29 april is het ontwerp te bekijken op deze website.

Naar het ontwerp voor ‘t Ven-Noord

 

 

Helpt u mee om uw wijk klaar te maken voor de toekomst?

De gemeente Goirle benut het groot onderhoud om de wijk ook meteen klaar te maken voor de toekomst. Zodat het een fijne plek is en blijft om te wonen. Het klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien die kunnen leiden tot wateroverlast en overlast door langere hete periodes (hittestress) waardoor droogte kan ontstaan. Daarnaast weten we dat biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. En dat anders omgaan met energie (door zonnepanelen en goede isolatie) ervoor zorgt dat we minder aardgas gebruiken. Dit heeft een positief effect op onze leefomgeving. Bij het onderhoud aan de wijk kiest de gemeente Goirle zoveel mogelijk voor oplossingen die de gevolgen van klimaatveranderingen tegengaan. U kunt hier zelf ook een steentje aan bijdragen. Zodat uw wijk klaar is voor de toekomst. Doet u mee?

Zelf aan de slag!