Groot onderhoud 't Ven-Noord ’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar was verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting in de wijk zijn daarom door ons, gemeente Goirle en Heijmans, grondig aangepakt. Tegelijkertijd is waar mogelijk de verkeersveiligheid verbeterd en de wijk voorbereid op klimaatveranderingen. Er is meer groen aangebracht en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen.  En er worden oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

 

Planning

We zijn gestart

In november 2022 zijn we van start gegaan. Het voornemen was om eind 2023 de werkzaamheden af te ronden. Helaas is dit niet gelukt. We hadden in 2023 te maken met enkele extremen in het weer zoals een hete zomer en een erg nat najaar. Hierdoor was het niet mogelijk om ons werk volgens planning uit te voeren. Als gevolg zijn we begin 2024 nog in enkele straten aan het werk.  

Het werkgebied is opgesplitst in een deel ten westen en een deel ten oosten van de Venneweg.  Onderstaand de planning met de inzichten van augustus 2023. Actuele wijzigingen zijn terug te vinden in de BouwApp.

Planning 2024

  • Fase 3: Rietven eind augustus- eind september. Begin 2024 straatwerk
  • Fase 10: De Mortel. Begin 2024 straatwerk
  • fase 12: Wermenbossestraat tussen Venneweg en Kromakkerstraat. begin 2024 gereed
  • Brandput De Mortel, afwerking straatwerk en herstel na verwijderen Japanse Duizendknoop.
  • Restpunten/ herstel begin 2024

Een locatie overzicht van de fases is in te zien via deze link Faseringstekening ‘t Ven Noord of op de BouwApp.

 

Communicatie via De BouwApp

Om sneller en makkelijker te communiceren maken we gebruik van De BouwApp. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Op de projectpagina in de app vindt u onder andere een korte introductie van het project, de planning en een contactformulier. Als u zich aanmeldt ontvangt u een melding als we een bericht plaatsen.

Er is een App voor op de telefoon of tablet, maar ook via de website www.debouwapp.nl kunt u het project volgen. Voor de meest actuele informatie volgt u de link DeBouwApp

Informatiemomenten 

Er zijn twee momenten (21 januari en 6 maart) georganiseerd waarop bewoners kennis konden maken met het projectteam en vragen konden stellen over de werkzaamheden. Beide momenten zijn goed bezocht. 

Op zaterdag 2 september is een doedag georganiseerd. Materialen, plantjes, vogelhuisjes  en kennis van verduurzamen werden  beschikbaar gesteld om zelf aan de slag te gaan. 

 

Kapvergunning bomen

De visie van gemeente Goirle en Heijmans is dat we bestaande bomen in ‘t Ven-Noord zoveel als mogelijk behouden, omdat de bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Voor de bomen die wel gekapt moeten worden hebben we een kapvergunning aangevraagd. 

Naar de kapvergunning

 

Bouwkundige vooropname

Vanaf december gaat het bedrijf Quattro Expertise bouwkundige vooropnames maken van de woningen in de wijk. Quattro legt de bestaande toestand van uw huis vast in een rapport. Mocht er door het werk schade aan uw huis ontstaan, dan helpt deze opname om de schade goed af te handelen. De opname is dus ook in uw belang als bewoner of eigenaar. En natuurlijk kost deze opname u niets! U ontvangt een brief namens Quattro om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname.

Via deze link kunt u de privacy policy van Quattro Expertise bekijken.

Verwijderen Japanse Duizendknoop bij De Mortel.

Heijmans en de gemeente Goirle gaan ongewenste planten aan De Mortel aanpakken. Het gaat om onder andere Japanse Duizendknoop. Het verwijderen is een lastige klus die veel geduld vraagt. De plek ziet er hierdoor bijna een jaar niet mooi uit. Op 14 maart zijn al twee bomen gekapt om toekomstige gevaarlijke situaties te voorkomen. Eind april start de aanpak van de Japanse Duizendknoop. Dat duurt tot eind 2023. We gaan snel aan de slag om de vinpoot- en kamsalamander niet te verstoren.

Waarom willen we van bepaalde planten af?

Aan De Mortel groeien onder andere de Reuzenberenklauw, Japanse Vogelkers en Japanse Duizendknoop. Deze planten komen van nature niet voor in Nederland. Ze verdringen andere planten die een voedselbron zijn voor allerlei insecten en vogels. Daarom willen we af van de Reuzenberenklauw, Japanse vogelkers en Japanse Duizendknoop.

 

Wanneer gaan wij aan het werk?

  • Donderdag 20 april is beschoeiing aangebracht in het talud.
  • Dinsdag 25 april is het folie aangebracht.

Het folie bedekt ca 500m2 van de bodem aan, voornamelijk oost en west zijden van De Mortel. Er blijft voldoende bodem onbedekt voor de aanwezige amfibieën om zicht te kunnen verplaatsen tussen water en vaste bodem.

 

We vragen uw begrip en uw medewerking.

Het is belangrijk dat het folie negen maanden luchtdicht blijft liggen. Anders mislukt de aanpak en komen we niet van de Japanse Duizendknoop af. Dan is het weggegooid geld en slecht voor het natuurherstel.

 

Meer informatie:

Wil je meer weten over het proces, dan kun je via deze link terecht op de pagina van Soilwise.

 

 

Ontwerp voor ’t Ven-Noord

We vinden het belangrijk dat de bewoners van ’t Ven-Noord betrokken worden bij het ontwerp van de wijk. Als bewoner weet u immers het beste hoe de openbare ruimte gebruikt wordt, en waar ruimte ligt voor verbetering. Daarom is bewonersparticipatie onderdeel van het groot onderhoud in de wijk.

In het voortraject van dit project heeft de gemeente Goirle de bewoners al gevraagd naar wensen, ideeën en reacties op het ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als aannemer van dit project heeft Heijmans de bewoners verder bevraagd op een aantal specifieke locaties in de wijk. Daarnaast nodigden we alle bewoners van de wijk uit om te reageren op het voorlopige ontwerp. Ook deze reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Nu is het definitieve Uitvoeringsontwerp voor ‘t Ven-Noord gereed. Vanaf 29 april is het ontwerp te bekijken op deze website.

Naar het ontwerp voor ‘t Ven-Noord

 

 

Helpt u mee om uw wijk klaar te maken voor de toekomst?

De gemeente Goirle benut het groot onderhoud om de wijk ook meteen klaar te maken voor de toekomst. Zodat het een fijne plek is en blijft om te wonen. Het klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien die kunnen leiden tot wateroverlast en overlast door langere hete periodes (hittestress) waardoor droogte kan ontstaan. Daarnaast weten we dat biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. En dat anders omgaan met energie (door zonnepanelen en goede isolatie) ervoor zorgt dat we minder aardgas gebruiken. Dit heeft een positief effect op onze leefomgeving. Bij het onderhoud aan de wijk kiest de gemeente Goirle zoveel mogelijk voor oplossingen die de gevolgen van klimaatveranderingen tegengaan. U kunt hier zelf ook een steentje aan bijdragen. Zodat uw wijk klaar is voor de toekomst. Doet u mee?

Zelf aan de slag!