Groot onderhoud 't Ven-Noord ’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

’t Ven-Noord klaar voor de toekomst

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken wij, gemeente Goirle en Heijmans, de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s.

 

Planning

Vanaf september 2021 tot en met januari 2022 is het ontwerp voor ’t Ven-Noord uitgewerkt. Hierin zijn de ideeën en wensen van de bewoners zoveel mogelijk verwerkt. De laatste details zijn verwerkt en het definitieve Uitvoeringsontwerp staat online.

In het voorjaar van 2022 waren wij, en u ook, er helemaal klaar voor. Helaas werd het werk uitgesteld tot eind van het jaar. Vanaf november gaan we echt aan de slag. Van november 2022 t/m januari 2024 zijn wij aan het werk om de riolering in de wijk te verniewen.  Eind oktober zijn de bewonersbrieven verstuurd met de planning voor de laatste maanden van 2022.  

Op de planning voor 2022:

  • 31 oktober kappen we de bomen

  • 7 november starten we in de Kruisbaan- Klaphekkestraat (westzijde); fase 1

  • 14 november starten we in de Baanakkerstraat; fase 13

Een overzicht van de fases is in te zien via deze link Faseringstekening ‘t Ven Noord of op de BouwApp.

 

Communicatie via De BouwApp

Om sneller en makkelijker te communiceren maken we ook gebruik van De BouwApp. Via deze app kunt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Op de projectpagina in de app vindt u onder andere een korte introductie van het project, de planning en een contactformulier. Als u zich aanmeldt ontvangt u een melding als we een bericht plaatsen.

Er is een App voor op de telefoon of tablet, maar ook via de website www.debouwapp.nl kunt u het project volgen.

 

Kapvergunning bomen

De visie van gemeente Goirle en Heijmans is dat we bestaande bomen in ‘t Ven-Noord zoveel als mogelijk behouden, omdat de bomen een enorm belangrijke rol vervullen in het tegengaan van verdroging en hittestress. Voor de bomen die wel gekapt moeten worden hebben we een kapvergunning aangevraagd. 

Naar de kapvergunning

 

Bouwkundige vooropname

Vanaf december gaat het bedrijf Quattro Expertise bouwkundige vooropnames maken van de woningen in de wijk. Quattro legt de bestaande toestand van uw huis vast in een rapport. Mocht er door het werk schade aan uw huis ontstaan, dan helpt deze opname om de schade goed af te handelen. De opname is dus ook in uw belang als bewoner of eigenaar. En natuurlijk kost deze opname u niets! U ontvangt een brief namens Quattro om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname.

Via deze link kunt u de privacy policy van Quattro Expertise bekijken.

Ontwerp voor ’t Ven-Noord

We vinden het belangrijk dat de bewoners van ’t Ven-Noord betrokken worden bij het ontwerp van de wijk. Als bewoner weet u immers het beste hoe de openbare ruimte gebruikt wordt, en waar ruimte ligt voor verbetering. Daarom is bewonersparticipatie onderdeel van het groot onderhoud in de wijk.

In het voortraject van dit project heeft de gemeente Goirle de bewoners al gevraagd naar wensen, ideeën en reacties op het ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als aannemer van dit project heeft Heijmans de bewoners verder bevraagd op een aantal specifieke locaties in de wijk. Daarnaast nodigden we alle bewoners van de wijk uit om te reageren op het voorlopige ontwerp. Ook deze reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Nu is het definitieve Uitvoeringsontwerp voor ‘t Ven-Noord gereed. Vanaf 29 april is het ontwerp te bekijken op deze website.

Naar het ontwerp voor ‘t Ven-Noord

 

 

Helpt u mee om uw wijk klaar te maken voor de toekomst?

De gemeente Goirle benut het groot onderhoud om de wijk ook meteen klaar te maken voor de toekomst. Zodat het een fijne plek is en blijft om te wonen. Het klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien die kunnen leiden tot wateroverlast en overlast door langere hete periodes (hittestress) waardoor droogte kan ontstaan. Daarnaast weten we dat biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. En dat anders omgaan met energie (door zonnepanelen en goede isolatie) ervoor zorgt dat we minder aardgas gebruiken. Dit heeft een positief effect op onze leefomgeving. Bij het onderhoud aan de wijk kiest de gemeente Goirle zoveel mogelijk voor oplossingen die de gevolgen van klimaatveranderingen tegengaan. U kunt hier zelf ook een steentje aan bijdragen. Zodat uw wijk klaar is voor de toekomst. Doet u mee?

Zelf aan de slag!